Företaget

Vad är PACS?
Han är min morfars far och drev den gård där jag nu har min verkstad.
Per Adolf CarlsSon, var snickare och bonde, född år 1832. Många av hans verktyg finns kvar liksom brännjärnet han märkte sina verktyg och arbeten med. 

År 1985 påbörjade jag min utbildning till möbelsnickare, med inriktning på restaurering av möbler. Två år senare gick flytten till gården. Uppdragen har varit varierande under åren. Från möbler till detaljer på bilar. Från tillverkning och renovering av fönster till inredningsdetaljer.

hyvlar260

Traditionellt byggnadssnickeri är sedan starten i min karriär både ett stort intresse och grundpelare i hela mitt företagande.
En högskolekurs i ämnet ”Kulturvård och konservering” vid Göteborgs universitet ledde till en sju år lång anställning  som konservator på museum.
Utmaningen att tillverka bandyklubbor i trä var mellan åren 2007 till 2019 en del av företaget.